Πρότυπο διάλυµα αζώτου σε µορφή αµµωνίας, 100 mg/L ως NH3-N, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 2406549
Διαθέσιμο

Ion Selective Electrode (ISE) standard solutions for laboratory analyses

Πρότυπο µίας παραµέτρου για τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης.
Για ελέγχους της ακρίβειας στους προσδιορισµούς του αζώτου σε µορφή αµµωνίας

  • Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
  • Reliable packaging