Πρότυπο διάλυµα αµµωνίας, 1 mg/L NH3-N, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 189149
Διαθέσιμο

Ion Selective Electrode (ISE) standard solutions for laboratory analyses

Πρότυπο µίας παραµέτρου για τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης. Φιάλη 500 mL.

  • Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
  • Reliable packaging