Πρότυπο διάλυµα θειικού οξέος, 0,035 N, MDB των 100 mL

Αρ. προϊόντος: 2349732
Διαθέσιμο

Για προσδιορισµό της αλκαλικότητας µε κιτ τιτλοδότησης µε σταγόνες. Φιάλη µε σταγονόµετρο, µε ενδείξεις όγκου, των 100 mL (MDB).