Φακελάκια αντιδραστηρίου σε σκόνη για τα φωσφορικά άλατα, εύρος µετρήσεων 0,02-2,50 mg/L PO₄

Αρ. προϊόντος: 2106069
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε σκόνη µέσα σε σφραγισµένη συσκευασία για τον προσδιορισµό των ορθοφωσφορικών. Για δείγµατα 10 mL, συσκ. των 100.