Διατάξεις κυψελίδων, συνεχούς ροής

Αρ. προϊόντος: 4521500

Λήψη χρωµατοµετρικών µετρήσεων µε φασµατοφωτόµετρα και θολόµετρα της Hach χωρίς ανάγκη χρήσης µεµονωµένων κυψελίδων δείγµατος. Εξάλειψη σφαλµάτων που προκύπτουν από χαραγµένες ή κυψελίδες µε επικαθίσεις. Δεν υπάρχει ανάγκη οπτικά ταιριαστών κυψελίδων δείγµατος.