Χρωµατοµετρικός αναλυτής χλωρίου CL17

Ο αναλυτής χλωρίου CL17 της Hach χρησιµοποιεί τη χρωµατοµετρική µέθοδο µε τη χηµική ένωση DPD, για συνεχή παρακολούθηση του νερού για ελεύθερο ή ολικό χλώριο. Η µέθοδος ανάλυσης του CL17 δεν επηρεάζεται από µεταβολές στη συγκέντρωση χλωρίου, στο pH του δείγµατος, στη θερµοκρασία, τη ροή ή την πίεση, παρέχοντας µε αυτόν τον τρόπο ακόµα πιο αξιόπιστες και ακριβείς µετρήσεις, µε λιγότερες παρεµβάσεις από το χειριστή, σε σχέση µε άλλες µεθόδους που είναι διαθέσιµες σήµερα στην αγορά. Η µηνιαία τυπική συντήρηση για το CL17 µπορεί να διεξαχθεί συνήθως σε 15 λεπτά, συµπεριλαµβανοµένων της αλλαγής αντιδραστηρίων και του καθαρισµού της χρωµατοµετρικής κυψελίδας. Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία. Κατά την τυπική χρήση, το CL17 µπορεί να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη για 30 ηµέρες.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50