Κιτ δοκιµών ειδικότητας

Η γραµµή προϊόντων LuminUltra αποτελείται από όργανα µέτρησης φωταύγειας (PhotonMaster, PhotonMaster µε Tablet bundle, Kikkoman Lumitester), κιτ δοκιµής ATP 2ης γενιάς (Quench-Gone Aqueous κ.λπ.) και λογισµικό συνεργασίας και ανάλυσης LumiCalc. Διατίθενται κιτ δοκιµών για µια ποικιλία εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένων εφαρµογών πόσιµου νερού, οργανικών ουσιών, πετρελαίου και φυσικού αερίου, νιτροποίησης, λυµάτων και βιοµηχανικών εφαρµογών. Εκτός από όργανα και κιτ δοκιµών, η Hach διαθέτει ξεχωριστά αντιδραστήρια, εξαρτήµατα και αναλώσιµα κιτ ανταλλακτικών και αντικείµενα καθαρισµού και συντήρησης µετρητών φωταύγειας.
 
Κανένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο για αυτήν την οικογένεια προϊόντων.